MB „Tavo papildai“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Bendrosios nuostatos

1. MB „Tavo papildai“, juridinio asmens kodas 305629797, registracijos adresas Savanorių pr. 172-1B, Kaunas (toliau – „Bendrovė“), privatumo ir slapukų politika (toliau – „Politika“) numato pagrindus, kuriais kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos Bendrovė renka apie elektroninės parduotuvės vartotojus, Bendrovės parduotuvės lankytojus, pirkėjus, kitus Bendrovės teikiamomis paslaugomis besidominčius asmenis (toliau – „Pirkėjai“). Pirkėjai yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Pirkėjų duomenimis, bei duomenų tvarkymo sąlygos.

2. Pirkėjų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais.

3. Ši Politika taikoma visiems Pirkėjams, įskaitant ir Pirkėjus, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje.

4. Pirkėjų asmens duomenų valdytoju yra laikoma Bendrovė.

Bendrovės renkami Pirkėjų duomenys

 Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos Pirkėjų duomenis:

1. Duomenis, kuriuos Pirkėjai nurodo pildydami formas elektroninėje parduotuvėje, adresu www.papildistas.lt (toliau - „Svetainė“). Šie duomenys yra Pirkėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, užsakomos prekės pavadinimas, prekės apmokėjimo duomenys bei kita informacija, teikiama pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, siunčiant pranešimus sistemoje, kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Bendrovė taip pat gali pasiūlyti užpildyti tam tikras formas tam, kad Pirkėjas galėtų dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose bei kitose reklaminėse kampanijose.

2. Duomenis, susijusius su Pirkėjų užsakymų pateikimu ir vykdymu, kai Pirkėjai užsako Bendrovės prekes ir paslaugas lankydamiesi Bendrovės parduotuvėje, el. paštu, per socialinius tinklus, žinutes ir pan., įskaitant Pirkėjo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prekės pristatymo adresą, įsigyjamos prekės ar paslaugos pavadinimą, prekės ar paslaugos apmokėjimo duomenis.

3. Visą susirašinėjimą tarp Pirkėjų ir Bendrovės (Svetainėje, el. paštu, pokalbių lange, Bendrovės „Facebook“, “Instagram” paskyrose, trumposiomis žinutėmis telefonu ir kt. ryšio priemonėmis).

4. Duomenis apie Pirkėjų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją, įsigytų prekių bei paslaugų istoriją ir su tuo susijusius duomenis. pirkėjų IP adresus.

5. Pirkėjų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kai šie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir Pirkėjas yra tuo tikslu davęs savo sutikimą.

6. Vaizdo stebėjimo duomenis, kai Pirkėjai patenka į Bendrovės patalpose įrengtų video kamerų vaizdo stebėjimo lauką.

Už Bendrovei pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Pirkėjai. Pirkėjai privalo nedelsiant pranešti Bendrovei, jei registracijos duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims.

Pirkėjų duomenų tvarkymo tikslai

1. Sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, kvito ar sąskaitos faktūros informacija.

2. Bendrovės svetainės lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, MAC adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.

3. Registracijos elektroninėje parduotuvėjetikslu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, prisijungimo slaptažodis.

4. Tiesioginės rinkodaros tikslu siunčiant pranešimus sms žinute arba elektroniniu laišku tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.

5. Prašymų ir atsiliepimų administravimo tikslu tvarkomi duomenys: vardas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; Įdarbinimo Bendrovėje tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, CV.

6. Turto, klientų ir darbuotojų apsaugos, vagysčių prevencijos tikslu tvarkomi vaizdo duomenys, kurie gaunami, kai asmuo lankosi Bendrovei priklausančiose prekybos vietose.

Slapukai ir jų naudojimo tikslai

Siekdama pagerinti naršymą svetainėje, Bendrovė naudoja slapukus (angl. „cookies“) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos pirkėjo kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, išjungiant visus slapukus arba įjungtiant / išjungiant juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos Pirkėjui gali neveikti, sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, jis gali savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat gali nusistatyti, kad naršyklė pasirinktinai iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat Pirkėjas gali pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Išsamesnė informacija apie slapukus pateiktiama dresu AllAboutCookies.orgarba www.google.com/privacy_ads.html.

Pirkėjų duomenų saugojimas

1. Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Pirkėjų gali būti tvarkomi Bendrovės ar Bendrovės tiekėjų personalo. Tais atvejais, kai Pirkėjų duomenys yra tvarkomi Bendrovės tiekėjų (t.y. duomenų tvarkytojų), Bendrovė yra sudariusi su jais sutartis, tinkamai reglamentuojančias duomenų tvarkytojų pareigas. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pirkėjų duomenų perdavimas tiekėjams (duomenų tvarkytojams) gali būti susijęs su Pirkėjų užsakymų įvykdymu bei Pirkėjų mokėjimo duomenų tvarkymu. Teikdami savo asmens duomenis, Pirkėjai sutinka su šiuo perdavimu bei tvarkymu. Bendrovė imasi visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Pirkėjų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.

2. Pirkėjų teikiami duomenys yra laikomi Bendrovės serveriuose arba dokumentų popierinėse kopijose. Tuo atveju, kai Pirkėjams yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Pirkėjai juos pasirenka patys), kurie įgalina Pirkėjus naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Pirkėjai yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims.

3. Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Pirkėjų pateiktų duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

Pirkėjų duomenų saugojimo terminai

Visus Pirkėjų asmens duomenis Bendrovė tvarko ir saugo ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

1. Pirkėjo duomenys, susiję su elektronine prekyba, prekių ar paslaugų užsakymu saugomi 5 metus nuo Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos.

2. Pirkėjo duomenis, naudotinus tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė saugo 10 metų nuo Pirkėjo sutikimo gavimo, nebent Pirkėjas anksčiau atšaukia savo sutikimą.

3. Pirkėjų, kurie pateikia užklausas dėl Bendrovės prekių ar paslaugų pokalbių lange Svetainėje, Bendrovės „Facebook“ ir “Instagram” paskyroje, el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, duomenys saugomi 2 metus po paskutinio Pirkėjo kreipimosi.

4. Pirkėjų, patekusių į Bendrovės patalpose įrengtų video kamerų vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenys saugomi 30 darbo dienų, nebent konkretus vaizdo įrašas asmenų ar turto apsaugos užtikrinimo tikslu turi būti saugomas ilgiau.

5. Kai popierinius ar elektroninius dokumentus įpareigoja saugoti teisės aktai (pvz. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtinti teisės aktai) tam tikrą laiką, tokie dokumentai saugomi ne ilgiau, negu reikalaujama.

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Pirkėjų duomenys perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tiek, kiek būtina. Duomenys trečiosioms šalims perduodami tik šiais tikslais:

1. Užtikrinant Bendrovės pagrindinę veiklą, įskaitant IT sistemų, apskaitos programų priežiūrą.

2. Paslaugų tiekimui, įskaitant duomenų perdavimą paslaugų teikėjams, tokiems kaip siuntų bendrovėms, bankams ir mokėjimo paslaugų teikėjams.

3. Rinkodaros veiklai, įskaitant rinkodaros agentūras ir rinkodaros el.laiškų valdytojus, rinkos anlaizę atliekančioms įmonėms.

4. Norminiams aktams įgyvendinti arba teisėsaugos institucijų prašymu; (pvz. teismams, Lietuvos policijai, LR prokuratūrai, kitoms valstybės institucijoms ir pan.).

5. Siekiant užtikrinti ar apginti Bendrovės teisėtus interesus, įskaitant asmens duomenų perdavimą teisėsaugos institucijoms, teisininkams, skolų išieškojimo įmonėms ir pan.

Pirkėjų teisės

Pirkėjai turi šias teises:

1. Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

2. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

3. Teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų.

4. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei pirkėjo interesai nėra svarbesni.

5. Teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti.

6. Teise atsisakyti duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galima padaryti tiesiog spustelint atsisakymo nuorodą naujienlaiškyje ar elektroniniame laiške arba atsiunčiant prašymą elektroninių paštu info@papildistas.lt

7. Tais atvejais, kai Pirkėjas mano, Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/) ir pateikti skundą. Visgi, prieš teikiant oficialų skundą, Bendrovė siūlo rasti tinkamą problemos sprendimą informuojant elektroniniu paštu info@papildistas.lt

Pirkėjas, Bendrovei pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti Bendrovei rašytinį prašymą (toliau – „Prašymas“) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto Prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.

Baigiamosios nuostatos

MB “Tavo papildai “ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais pirkėjai gali kreiptis šiais būdais:

Rašydami elektroninio pašto adresu: info@papildistas.lt

Skambindami telefonu: +370 615 62111

Atvykdami į parduotuvę: A.Sabaliausko 14, Kaunas

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password